Stavba roubenky – 4. část | S firmou nebo svépomocí

Stavba roubenky – 4. část | S firmou nebo svépomocí

Budete stavět? Pak vás asi zajímá, jak vybrat kval­it­ního doda­vatele. Uvažu­jete, že si nějaké práce uděláte sami? Podíváme se, jaké jsou výhody a nevýhody stav­by svépo­mocí. Kde najít dobré řemeslníky nebo jak ušetřit třet­inu nák­ladů na stavbu? Dozvíte se níže v článku.…

Stavba roubenky – 3. část | Jak navrhnout ideální roubenku

Stavba roubenky – 3. část | Jak navrhnout ideální roubenku

Ideál­ní rouben­ka je ta, která je navržená pří­mo pro vás podle vašich indi­viduál­ních potřeb. Zároveň vychází z tradice venkovského domu a souzní s kra­ji­nou, kter­ou je obklope­na. Je lep­ší rouben­ka nebo polor­ouben­ka? Jak velký dům potře­bu­ji? Patří ložnice spíš na západ…

Ohlédnutí za pracovním rokem 2018

Ohlédnutí za pracovním rokem 2018

Na čem jsem pra­co­v­ala v uplynulém roce a jak mi to šlo, si můžete přečíst v násle­du­jícím článku. Přidávám také něko­lik doporučení na čti­vo z oblasti pod­nikání. Pro­jek­ty V roce 2018 přistá­lo moje autor­iza­ční razítko celkem na 6 pro­jek­tech. Na jaře mě zaměst­nal hlavně…

Nová rozhledna na Velké Deštné

Nová rozhledna na Velké Deštné

Kon­cem listopadu proběh­la na FB stránce obce Dešt­né v Orlick­ých horách zprá­va, že bylo předáno staveniště na Velké Dešt­né, kde má do příštího podz­imu vyrůst rozh­led­na. Stav­ba, o které se mlu­ví již něko­lik let, konečně dosta­la reál­né obrysy. Nová rozh­led­na Rozhledna…

Stavba roubenky – 2. část | Projekt

Stavba roubenky – 2. část | Projekt

V min­ulém článku jste si mohli přečíst pár tipů, na co se zaměřit při výběru pozemku. Dnes se podíváme na další krok, kterým je staveb­ní pro­jekt. Důležité pojmy ze staveb­ního zákona Staveb­ník (investor) – ten, kdo bude stavět. Hlavní pro­jek­tant – architekt nebo…

Stavba roubenky – 1. část | Výběr pozemku

Stavba roubenky – 1. část | Výběr pozemku

Star­tu­je ser­iál, který Vás provede stavbou roubenky „krok za krokem“. Probereme vše, počí­na­je pozemkem, pro­jek­tem, staveb­ním pov­olením, přes stavbu jed­notlivých částí domu až ke kolau­daci. Články budou vycházet pravidel­ně každé dva týd­ny. Každá stav­ba začíná výběrem…

Topení v roubence 2 — čištění kamen a komínu

Topení v roubence 2 — čištění kamen a komínu

Zima už klepe na dveře a je nejvyšší čas připrav­it se na další top­nou sezonu. V roubence máme kachlová kam­na napo­jená do kla­sick­ého třívrstvého komínu. A právě o nezbyt­ném čištění a kon­t­role komínu a kamen bude dnešní článek. Pokud chcete podrob­něji znát systém…

Šumný Zlín

Šumný Zlín

Do Zlí­na pro štafe­tové body a za architek­tur­ou Zatím­co při jarním štafe­tovém tro­jbo­ji v Plzni nebyl čas a síla omr­knout víc než cen­trum závo­du v Plzeňském pivo­varu a start na náměstí, ve Zlíně jsme měli vol­né celé sobot­ní odpoledne (a navíc bez dětí!). Na pomoc jsem…

Roubenka a zahrada v roce 2018

Roubenka a zahrada v roce 2018

S pořízením roubenky se z nás stali kutilové. Na dov­ole­nou už nejezdíme na závody, nedej bože do zahraničí, ale zásad­ně na chalupu do Dešt­ného. Pro­tože samo se to neudělá, že jo. Něk­do tomu říká i jinak, tře­ba že jede na VT Dešt­né (pro mud­ly uvádím překlad — výcvikový…

O roubenkách — inspirace, projekty, stavba