Ing. Martina Hepnerová

Jsem autorizovaná stavební projektantka se zaměřením na rodinné domy a rekreačních chalupy. Mojí srdeční záležitostí jsou návrhy roubenek.

Nabízím technické poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí a technické inspekce pro SVJ a družstva.

Jsem z Hradce Králové a působím převážně v Královéhradeckém kraji.

Jak Vám mohu pomoci?

042-set

Projekty staveb a inženýring

Provedu Vás procesem stavby od počátečních návrhů po realizaci. Pomohu Vám s výběrem pozemku a projektovou přípravou. Zpracuji stavební dokumentaci a zajistím potřebná vyjádření a povolení. Připravím podklady pro výběr zhotovitele stavby nebo zajistím stavební dozor při stavbě svépomocí.

005-house-4

Technické poradenství a inspekce

Poskytnu Vám komplexní informaci o stavebně-technickém stavu staršího domu nebo bytu před jeho koupí včetně nákladů na odstranění vad nebo rekonstrukci. U novostaveb zajistím asistenci při převzetí, která odhalí vady či nedodělky. Pro SVJ a družstva provedu inspekci společných částí domu před uplynutím záruční doby. U starších domů prověřím technický stav a sestavím plán oprav.