Projekty staveb a inženýring

 • Provedu Vás procesem stavby od počátečních návrhů po realizaci.

 • Pomohu Vám s výběrem pozemku a projektovou přípravou.

 • Pro návrh domu Vám doporučím zkušeného architekta nebo převezmu již existující architektonickou studii. V jednoduchých případech sama navrhnu podobu stavby nebo upravím typový projekt.

 • Zpracuji dokumentaci potřebnou pro územní a stavební řízení.

 • Připravím podklad pro výběr zhotovitele stavby (položkový rozpočet).

 • Zajistím potřebná vyjádření a vydání stavebního povolení (inženýring).

 • Po dohodě zajistím stavební dozor u staveb prováděných svépomocí.

Proč si vybrat moje služby

 • Stavební dokumentaci zpracuji kvalitně. Projekty rodinných domů dělám tzv. jednostupňové, které slouží i pro provedení stavby. Výkresy jsou v měřítku 1:50.

 • Vašemu projektu se budu osobně věnovat a směřovat ho k cíli v dohodnutém termínu.

 • Nabídnu Vám projekt za přijatelnou cenu a zajistím efektivní využití vynaložených prostředků.

Kolik stojí projekt

 • Cenovou nabídku Vám zpracuji po první nezávazné schůzce. Obecně lze říci, že cenu stanovuji na základě časové náročnosti zpracování dokumentace, nikoliv výpočtem z předpokládaných nákladů na stavbu (dříve honorářový řád).

 • Cena za projekt rodinného domu pro územní souhlas a ohlášení stavby od 60.000 Kč (přízemní rodinný dům o zastavěné ploše cca 120m2 s vyřešenými přípojkami inženýrských sítí).

Spolupráce

 • Geodetické práce: Ing. Michal Tihon

 • Statika: Ing. Jan Bláha, Ing. Tomáš Chmelař

 • TZB, Průkazy energetické náročnosti: Ing. Karel Dovrtěl