Technické poradenství a inspekce nemovitostí

Nákup staršího bytu nebo domu

 • Inspekce nemovitosti Vám poskytne komplexní informaci o jejím stavebně-technickém stavu včetně nákladů na odstranění vad či rekonstrukci stavby.
 • 3 stupně podrobnosti (Asistence při prohlídce, Standard, Premium).
 • Závěry Vám sdělím ústně ihned na místě (Asistence při prohlídce) nebo formou písemné zprávy zpracované do 3 pracovních dnů (Standard, Premium).
 • Cena za inspekci bytu od 3.000Kč, cena za inspekci domu od 4.500 Kč (podrobný ceník najdete na stránkách společnosti Nemoinspekt).

Přejímka nového bytu nebo domu

 • Detailní kontrola nemovitosti při převzetí odhalí veškeré vady a nedodělky, které musí developer následně odstranit nebo řešit slevou z kupní ceny.
 • Součástí je ověření skutečné výměry podlahové plochy a souladu provedení se standardy projektu.
 • Cena za inspekci bytu od 7.500Kč, cena za inspekci domu od 9.000 Kč (podrobný ceník najdete na stránkách společnosti Nemoinspekt).

Inspekce pro SVJ a družstva

 • U novostaveb provedu posouzení všech společných částí domu a exteriéru před uplynutím záruční doby.
 • U starších bytových domů prověřím technický stav a vyčíslím náklady na odstranění vad. Následně sestavím plán oprav a údržby s ohledem na rozložení nákladů do delšího časového období.
 • Ocenění zakázky probíhá na základě nezávazné návštěvy v místě stavby. Sjednejte si zdarma úvodní konzultaci na tel. +420 775 666 292 nebo na e-mailu martina@hepnerova.cz

Asistence při výběru pozemku a další služby

 • Vizuální průzkum pozemku a analýza dostupných podkladů určujících či omezujících jeho využitelnost.
 • Cena za inspekci pozemku od 6.500Kč.
 • Individuální konzultace ke stavu nemovitosti nebo projektu 600 Kč/ hod. (min. 2 hodiny).