Adresa

Kancelář: Křižíko­va 788, Hradec Králové

Síd­lo: Dešt­né v Orlick­ých horách 465, 517 91

ČKAIT: 0602285

IČ: 74734393

ID datové schránky: c374dkc

Pod­nikatel­ka je zap­sá­na v živnos­ten­ském rejstříku.