fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správce: Ing. Martina Hepnerová
E-mail: martina@hepnerova.cz
Tel.: +420 775 666 292
Sídlo: Střelecká 804, 500 02 Hradec Králové
IČ: 74734393

V jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracovávám

Osobní údaje zpracovávám v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s odběrem novinek z webu https://hepnerova.cz, nezávaznou poptávkou nebo dotazem a zpracováním projektu.

  • Odběr novinek z webu https://hepnerova.cz – Emailová adresa.
  • Nezávazná poptávka nebo dotaz – Jméno, příjmení, emailová adresa.
  • Projekt a technické poradenství – Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, telefonní kontakt, emailová adresa, ID datové schránky. Identifikační údaje stavby (adresa, údaje dle Katastru nemovitostí).

Od čtenářů webu https://hepnerova.cz sbírám statistické údaje pomocí souborů cookies.

Proč vaše osobní údaje zpracovávám a kdo k nim má přístup

Osobní údaje zpracovávám k účelu, k jakému jste je poskytli v souvislosti s odběrem novinek z webu https://hepnerova.cz, nezávaznou poptávkou nebo dotazem a zpracováním projektu.

  • Odběr novinek z webu https://hepnerova.cz – Údaje, které jste poskytli při přihlášení k odběru novinek z webu, budou použity pro upozornění na nové články, služby a další marketingové aktivity kolem webu. Údaje nebudou poskytnuty nikomu jinému.
  • Nezávazná poptávka nebo dotaz – Údaje, které jste poskytli při nezávazné poptávce nebo dotazu, budou využity pouze při odpovědi na tuto poptávku nebo dotaz. Údaje nebudou využity k jinému účelu a nebudou poskytnuty nikomu jinému.
  • Projekt a technické poradenství – Osobní údaje budou využity pro uzavření obchodního vztahu (smlouvy) s klientem a pro potřeby zpracování projektu a odborného poradenství. Osobní údaje související se zpracováním projektu budou předány dalším zpracovatelům dokumentace (externím projektantům, se kterými spolupracuji). V případě zastoupení klienta na základě plné moci budou osobní údaje předány příslušným úřadům, vlastníkům dopravní a technické infrastruktury a dalším institucím za účelem zajištění stanovisek a povolení stavby.

 

Jak dlouho budu vaše osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje poskytnuté při odběru novinek z webu https://hepnerova.cz budou zpracovány do odvolání. Osobní údaje související se s projektem a technickým poradenstvím budou zpracovány po dobu vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu, nejméně však 5 let od dokončení zakázky.

Na základě čeho vaše osobní údaje zpracovávám

Osobní údaje jsou zpracovány na základě dobrovolně uděleného souhlasu nebo na základě splnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – „GDPR“.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny

K ukládání osobních údajů využívám osobní počítač a mobilní telefon, které jsou chráněny standardním způsobem (heslem). Dokumenty v tištěné podobě jsou uloženy v archivu v sídle zpracovatele.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dobrovolně za účelem odběru novinek z webu https://hepnerova.cz lze odvolat kdykoliv pomocí kliknutí na odkaz na konci každé zprávy.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, osobní údaje opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, požadovat přenesení údajů, na přístup k osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co znamená, že máte právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitka musí být doručena Martině Hepnerové jako zpracovateli osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem odběru novinek z webu https://hepnerova.cz, budou vaše údaje vymazány a žádné zprávy nebudete dále dostávat.

Platnost od 1. 10. 2020