fbpx

Ideální roubenka je ta, která je navržená přímo pro vás podle vašich individuálních potřeb. Zároveň vychází z tradice venkovského domu a souzní s krajinou, kterou je obklopena.

Je lepší roubenka nebo poloroubenka? Jak velký dům potřebuji? Patří ložnice spíš na západ nebo na východ? Při plánování roubenky musíte zodpovědět mnoho otázek, ať už sami nebo ve spolupráci s architektem.

Umístění na pozemku

Pokud je pozemek ve svahu, umísťuje se dům zpravidla delší stranou rovnoběžně s vrstevnicemi. Snahou je plynulé navázání na původní terén, aby z něj dům netrčel. Dále je třeba zohlednit orientaci parcely je světovým stranám, přístup a budoucí využití pozemku.

Velikost domu

Nové roubenky mají zpravidla přízemí a obytné podkroví. Pokud je pozemek ve svahu, lze uvažovat o vybudování suterénu. Ve městech se můžeme setkat i s vyššími stavbami, které mají přízemí, patro a podkroví.

Půdorys má tvar obdélníku s poměrem stran přibližně 1:2. Z důvodů výroby roubené konstrukce se rozměr volí zpravidla na celé metry (například 6x12m). Větší domy mohou mít půdorysný tvar písmene L nebo T nebo mohou být rozděleny do více samostatných budov.

Tvar a proporce

Sedlová střecha má sklon 45° nebo blízký této hodnotě (sklon střechy je úhel mezi vodorovnou a střešní rovinou). Okna mají tradiční proporce a členění, ve štítu jsou umístěna symetricky podél osy. Vstupní dveře se umísťují v podélných stěnách, nikoliv do štítu.

Komín je blízko u hřebene střechy. Osvětlení podkrovních místností zajišťují okna ve štítech, vikýře, případně střešní okna. Hlavní zásady jsou dobře graficky zpracovány ve straší, ale stále platné brožuře kterou vydala CHKO Orlické hory.

Roubenka nebo poloroubenka

Celodřevěná roubenka má vnější stěny pouze z masivního roubení. Oproti tomu poloroubenka má část přízemí, nejčastěji polovinu až třetinu, zděnou. Výhoda první varianty je snadnější a rychlejší výstavba. Ve druhém případě hovoří pro lepší akumulace tepla ve zděné části. Kombinace dřevěného roubení a bílé omítky na fasádě působí malebně. Do zděné části můžete soustředit vlhké provozy jako koupelnu a saunu, které si nemusí úplně rozumět se dřevem.

Dispozice přízemí

Největší část přízemí zabírá hlavní obytná místnost neboli světnice, jejíž součástí bývá kuchyňský kout, jídelní stůl, posezení, kamna a někdy i schodiště do podkroví. Optimální plocha je 30 až 50m2. Další náplň přízemí se odvíjí od celkové velikosti roubenky. Najdeme zde nejčastěji koupelnu, WC, technickou místnost, úložné prostory (šatnu, lyžárnu, kolárnu) a komunikace. V chodbě může být umístěno schodiště do podkroví nebo druhé vstupní dveře (průchod skrz dům). Zejména na horách je nezbytné zádveří. U větších roubenek se najde v přízemí prostor i pro ložnici, pracovnu nebo třeba saunu či wellness. Některé místnosti, například vstup se zádveřím a úložné prostory, lze vymístit z hlavního půdorysu do tzv. přístavku. Ten je zpravidla na podélné straně domu a není potřeba ho vytápět.

Dispozice podkroví

V podkroví je umístěna klidová zóna – ložnice, druhá koupelna nebo samostatné WC s umyvadlem. Občas není potřeba využít celý půdorys podkroví. Nepotřebnou část lze nechat uzavřenou jako neobytnou půdu nebo naopak prostor zcela otevřít, ponechat bez stropu a umožnit průhled z hlavní obytné místnosti až do krovu.

Orientace ke světovým stranám

Pokud to okolnosti umožňují, umísťujeme světnici na jižní nebo západní stranu, kde je v průběhu dne a odpoledne nejvíce světla. Na severní stranu je výhodné dát vstup, chodbu, technické a hygienické zázemí. Ložnice jsou v ideálním případě na východě, kam svítí slunce po ránu.

Materiály

Je zřejmé, že hlavní úlohu bude hrát dřevo, ať už v podobě roubení nebo prkenného obkladu. Na rozdíl od vodorovných trámů se prkna u obkladu většinou kladou na svislo a mohou být překryta tenkými lištami. Ve štítech se prkna dávají i šikmo a zdobí se vyřezáváním. Dřevěné prvky se chrání proti povětrnosti nátěrem lazurou nebo olejem v různých odstínech. Dalším materiálem na fasádě je u poloroubenky omítka, nejčastěji v bílé barvě. Na soklu se uplatňuje obklad, ideálním materiálem je místní kámen. Střešní krytina na roubence je nejčastěji z plechu, tašek, šablon nebo asfaltových šindelů. Barevnost by měla vycházet z přírodních odstínů (tmavě červená, šedá, černá).

Jak si utřídit myšlenky

Nebudu vás nabádat, ať si navrhnete roubenku sami. Od toho máte architekta nebo projektanta. Přesto je výhodné nasbírat inspiraci a udělat si základní představu o tom, jak by mohla vaše ideální roubenka vypadat. Častou chybou je, že klient zasedne k milimetrovému papíru a začne pomocí pravítka kreslit dispozice. To nedělá ani architekt. Když už, tak nejdřív pracuje ve 3D modelu nebo črtá v ruce. Ne, nestahujte si žádný free 3D program. Místo toho doporučuji listovat odbornými časopisy a dívat se kolem sebe. V ideálním případě navštívit osobně několik roubenek a třeba v nich i přespat (nabídka ubytování v roubenkách je dnes široká). Pokud už chcete něco dávat na papír, využijte populární myšlenkovou mapu. Doprostřed stránky napište „naše roubenka“ a do bublin okolo vše, co vás napadne. Zdatnější mohou bubliny (představující místnosti nebo vybavení) logicky propojovat pomocí šipek.

Nejčastější chyby v návrhu roubenek

  • Špatné umístění stavby na pozemku bez celkové koncepce
  • Málo úložných prostor
  • Nedostatek denního světla v obytných místnostech, potřeba celodenního svícení

Co se nám osvědčilo

Pokud bych měla zvolit jednu věc, je to jednoznačně přístup z hlavní obytné místnosti ven na terasu. Co si budeme namlouvat, francouzské okno v roubence není úplně v souladu s tradicemi. Ale pokud je v podélné stěně a skryto před hlavními pohledy, je to zejména v létě věc velmi praktická. Jste venku hned a nemusíte obíhat celý dům.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
  • 1
    Share