Ing. Martina Hepnerová

Ing. Martina Hepnerová

Umím se prak­ticky, pečlivě a s nadhle­dem dívat na stavby.

Samostat­né praxi se věnu­ji od roku 2011, kdy jsem složi­la autor­iza­ční zkoušku v oboru pozem­ních staveb. Od roku 2014 se zabývám také inspekce­mi nemovi­tostí a tech­nick­ým poraden­stvím. Celý živ­o­topis najdete na LinkedIn.

Největší školou pro mě byla stav­by naší chalupy, roubenky v Orlick­ých horách. Poz­nala jsem na vlast­ní kůži, kolik práce a starostí je s hledáním pozemku, plánováním i stavbou domu. Zkušenos­ti ze stav­by roubenky sdílím v článcích na blogu. 

Připojte se ke mně na Facebooku

O roubenkách — inspirace, projekty, stavba