CHECKLIST KE STAŽENÍ

Stavba roubenky krok za krokem

 

Ces­ta k roubence vede od nákupu vhod­ného pozemku až k zápisu hotové stav­by do katas­tru nemovi­tostí. Pro­jděte si všech 20 položek, sesku­pených do 5 navazu­jících kroků, ať na něco nezapomenete.

roubenka Deštné