fbpx

Co si představit pod pojmem základy domu a proč jsou potřeba? Jak je provést, aby později nedocházelo k poruchám a základy vydržely po dlouhá desetiletí? Která řemesla budete potřebovat a na co si dát pozor při stavbě? Dozvíte se v článku.

Co jsou základy a k čemu je potřebujeme

Základy jsou spodní část stavby pod terénem a nejsou tedy vidět. To však neznamená, že bychom je měli při návrhu domu přehlížet. Jde totiž o konstrukci, která musí vydržet v bezvadném stavu po celou dobu životnosti stavby a zároveň se velmi složitě opravuje.

Základy přenáší do podloží zatížení. Jedná se jak o vlastní váhu stavby, tak o váhu pozdějšího vybavení, osob i například sněhu, který může napadnout na střechu. Podloží v místě styku se základy musí být stabilní a nepodléhat vlivům počasí, proto se základy pro rodinný dům hloubí nejčastěji  1-1,5 m pod terén.

Nezapomínejte na geologický průzkum

Platí, že základy pro roubenku se nijak neliší od základů běžných rodinných domů. Zpravidla se jedná o plošné základypasy pod stěnami a patky pod sloupy. Návrh základů je vždy záležitostí stavebního projektu. Únosnost a vlastnosti zeminy je nezbytné ověřit na místě při geologickém průzkumu. Většinou stačí bargem vykopat sondu v místě budoucího domu, zde odebere geolog vzorek. U levných projektů se tento důležitý krok často opomíjí, takže základy jsou zbytečně naddimenzované (za beton navíc zaplatíte násobně více než za průzkum) nebo poddimenzované (zde si následky umí každý domyslet).

Vytyčení stavby

Stavbě základů předchází vytyčení stavby geodetem. Poloha a základní výška domu se vyznačí na dřevěné konstrukce, tzv. lavičky. Tím je zaručeno, že dům bude stát přesně tam, kde byl zakreslen v projektu a tedy povolen stavebním úřadem. Protokol o vytýčení se předkládá při závěrečné prohlídce.

 Zemní práce

Z pozemku je nejprve odstraněna vrchní úrodná vrstva hlíny (ornice) v tloušťce 20-30cm, která se později hodí při zakládání zahrady. Pak už následuje hloubení rýh a patek bagrem. Před betonováním se vkládá do výkopu zemnící pásek, na který je poté napojen hromosvod ze střechy.

Betonování základů

Dnes se základy často dělají dvoustupňové, kdy se ve spodní části použije beton a na něj se zdí ztracené bednění, které se poté opět vyplní betonem. Výhodou je značná úspora betonu, nevýhodou větší pracnost.

Podkladní beton

Zbylá zemina mezi základy se důkladně zhutní a provede se podkladní beton (základová deska). Zde je hlavním požadavkem dobré zhutnění, rovinnost a správné ošetřování betonu (ochrana proti dešti nebo přímému slunci). Bednění i deska se vyztužují ocelovými pruty a sítěmi. Při budování základů se nesmí zapomenout na prostupy pro technické sítě a ležatou kanalizaci pod deskou.

Betonujte jako profesionálové

Pokud si o betonování (třeba i svépomocí) chcete přečíst víc, vřele doporučuju články Ing. Jana Vetchého. Inspirací všem betonářům budiž stavby pohraničního opevnění, které stojí neporušené do dnes. Byly vyrobeny z naprosto běžného betonu, který byl ručně pěchován.

Naše zkušenost

Jak můžete vidět na fotkách, podmínky pro stavbu základů nejsou vždy ideální. Naše roubenka stojí napůl v bažině. Při betonování byla ve výkopu voda a desku jsme museli nadstandardně vyztužit. To je daň za krásný pozemek uprostřed přírody, ze kterého se dá dojít pěšky všude, kam potřebujeme.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
  • 1
    Share