fbpx

Zima už klepe na dveře a je nejvyšší čas připravit se na další topnou sezonu. V roubence máme kachlová kamna napojená do klasického třívrstvého komínu. A právě o nezbytném čištění a kontrole komínu a kamen bude dnešní článek. Pokud chcete podrobněji znát systém vytápění roubenky, přečtěte si první článek o topení.

Čištění kamen

Uvnitř kamen je zabudována krbová vložka s teplovodním výměníkem. Výměník si můžete představit jako plechovou krabici se soustavou trubek, kterými procházejí spaliny. Přes teplosměnnou plochu trubek je teplo předáváno do topné vody. Trubky výměníku se při proudění spalin zanáší dehtem a je potřeba je pravidelně čistit.

Prvním předpokladem správné údržby výměníku je mít k němu dobrý přístup. Z tohoto důvodu jsme si na přední straně krbové obestavby nechali udělat velká revizní dvířka. Dvířka mají šamotovou výplň v plechovém rámečku. Povrch dvířek je opatřen bílou kamnářskou omítkou, takže nepůsobí nijak nápadně. Na obrázku vidíte sundaná revizní dvířka a za nimi odkrytý výměník. Trubky výměníku jsou schované za ocelovými deflektory, které je třeba vyjmout. Špinavá práce začíná…

Čištění probíhá ocelovým kartáčem. Je potřeba nepočínat si moc urputně, jinak budete mít vše v několikametrovém okruhu kolem kamen pokryté tenkou vrstvou sazí.

Vysmýčit dokonale kamna neznamená jen vybrat popel z topeniště. Výměník se má podle výrobce čistit jednou za měsíc. My topíme hlavně o víkendech, a tak jej čistíme vždy po sezóně. Většinou z něj vymeteme tak třetinu kýble sazí.

Čištění komínu

Z kamen proudí spaliny do nerezového kouřovodu a dál do komínu. Máme klasický třívrstvý komín Eko Universal od firmy Eko komíny. Betonová tvárnice má uvnitř šamotovou trubku potřebného průměru (v našem případě 20cm) obalenou tepelnou izolací. Jednotlivé tvárnice se staví na sebe do potřebné výšky. Nad střechou se přidá opláštění imitující cihelné zdivo, ukončující deska a nerezová stříška.

Komíny u topidel na pevná paliva (tj. na dřevo, brikety apod.) do výkonu 50 kW se musí při sezónním provozu čistit minimálně 2x ročně. Čištění provádí kominík nebo majitel svépomocí. Manžel si na to pořídil ocelovou štětku s plastovými ohebnými tyčemi, které se dají napojovat.

Čištění se provádí shora, takže je nutné mít bezpečný přístup na střechu nejlépe hned vedle komínu. Saze se vybírají dole vybíracím otvorem.

Jak často se čistí a kontroluje komín

Údržba komínů se řídí vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pro nejčastější typ topidla na tuhá paliva do výkonu 50kW platí povinnost čištění 3x ročně (2x při sezónním provozu) a kontrola kominíkem 1x ročně. U staveb pro rodinnou rekreaci platí čištění minimálně 1x ročně a kontrola jednou za dva roky. Revize komínu se provádí pouze před zapojením topidla do provozu (např. v novostavbě), při výměně topidla za jiné, při stavebních úpravách apod.

Co hrozí, pokud nebudete komín pravidelně čistit a kontrolovat? Především se bude postupně zanášet, špatně potáhne a časem může dojít ke vznícení sazí. Hořící dehet vyvine vyšší teplotu než mají běžné spaliny a komín nebo topidlo se může žárem poškodit (nejčastěji prasknout). Pokud zanedbaný komín způsobí požár, pojišťovna vám bude krátit plnění. Navíc se vystavujete riziku pokuty od hasičů, kteří kontrolují zejména objekty přístupné veřejnosti. V roce 2017 způsobily nevyhovující komíny 1028 požárů (zdroj: HZS ČR).

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
  • 5
    Shares