fbpx

Stavba roubenky – 1. část | Výběr pozemku

Startuje seriál, který Vás provede stavbou roubenky „krok za krokem“. Probereme vše, počínaje pozemkem, projektem, stavebním povolením, přes stavbu jednotlivých částí domu až ke kolaudaci. Články budou vycházet pravidelně každé dva týdny.

Každá stavba začíná výběrem pozemku. Tedy pokud jste nějaký nedostali nebo nezdědili. V takovém případě vám gratuluji, můžete článek směle přeskočit a počkat si na další díl. Vy ostatní najdete níže výčet kritérií, která vám pomohou zorientovat se v realitní nabídce.

Lokalita

Lokalita je nejdůležitější. Nevyhovující dům můžete přestavět, ale místo, na kterém stojí, už nikdy nezměníte. Novostavba roubenky patří na venkov nebo na okraj města, kde se zachoval vesnický ráz. Vyhněte se centrům měst a větších obcí nebo nově vznikajícím „satelitům“. Roubenka dobře zapadne všude tam, kde najdete staré dřevěné chalupy. Jedná se především o horské a podhorské oblasti, ale třeba i Polabí. Naopak minimum historických roubených staveb je na Jižní Moravě. Bydlení v roubence mají lidé spojené s pěkným přírodním prostředím.

Navštivte lokalitu nejlépe osobně nebo alespoň virtuálně pomocí https://mapy.cz/ nebo https://www.google.com/maps/. Využijte satelitní snímky a Street View. Užitečným nástrojem je digitální územní plán, který najdete většinou na stránkách obce. Dozvíte se z něj, zda je pozemek vhodný pro stavbu rodinného nebo rekreačního domu. Pro Královéhradecký kraj můžete využít web http://up.kr-kralovehradecky.cz/, kde jsou na jednom místě k dispozici územní plány všech obcí v kraji. Nejdůležitějšími částmi územního plánu jsou „hlavní výkres“ s barevným vyznačením funkčních ploch a textová část, kde najdete přesný popis, co je v dané ploše přípustné stavět.

Cena

Předběžnou představu o cenách pozemků v dané lokalitě získáte na realitních serverech. Ceny uvedené v inzerátech jsou většinou o několik procent vyšší než ceny skutečně obchodované. Není rozhodující, kolik zaplatíte za metr čtverečný pozemku. Porovnávejte vždy cenu za parcelu, na které lze postavit jeden dům.

Technická a dopravní infrastruktura

Zajímejte se o možnost napojení na distribuční síť elektrické energie, vodovod, kanalizaci a plynovod. Bez vyřešení prvních tří přípojek se při stavbě domu neobejdete. Absence vodovodu znamená nutnost vybudovat vrtanou (často desítky metrů hlubokou) studnu. Obdobně pokud není k dispozici kanalizace, musíte zřídit jímku, septik nebo domovní čistírnu. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. provozuje Geoportál (https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/), kde si můžete zažádat o informaci o existenci sítí elektrické energie. Služba je zdarma a odkaz na situační plánek vám přijde během pár minut do mailu. Obdobnou službu poskytuje společnost Innogy (dříve RWE) a někteří další vlastníci technické infrastruktury.

Dopravní infrastruktura zahrnuje přístupovou cestu na pozemek a vybudování sjezdu. Ideální je, pokud je pozemek přístupný z místní komunikace ve vlastnictví obce. Někdy je přístup ze silnice ve vlastnictví kraje nebo státu. S vlastníkem přístupové cesty budete řešit povolení nového sjezdu na pozemek, pokud nebyl dosud zřízen. Je-li přístup přes soukromý pozemek, je nutné ošetřit právo užívat cestu sepsáním služebnosti (dříve věcného břemene).

Místní podmínky

Sem patří velikost parcely, odstupové vzdálenosti, ochranná pásma, orientace ke světovým stranám, svažitost, geologie a základové poměry a další. Zde doporučuji konzultaci s odborníkem, nejlépe budoucím architektem či projektantem vašeho domu. Pokud ještě nevíte, kdo bude váš dům projektovat, mohu pro vás odborné posouzení pozemku zajistit. Stačí využít kontakt na stránce. Doporučuji obrátit se na odborníka, který je schopen nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Abyste nemuseli později vyčítat příbuznému (kamarádovi, kolegovi, … ), že vám špatně poradil.

Naše zkušenosti s výběrem pozemku

S hledáním pozemku pro roubenku jsme začali asi jako většina na realitních serverech. Bylo to tuším někdy začátkem roku 2011. Zaměřili jsme se na západní stranu Orlických hor. Občas nás něco zaujalo a zajeli jsme se tam podívat. Nazvala bych to „realitní turistikou“, která ale k ničemu moc nevedla. Po příjezdu na místo se vždy objevilo nějaké velké ALE. Většinou se jednalo o zcela nevhodný pozemek ke stavbě domu nebo se nám nelíbila lokalita. Pravda, naše požadavky nebyly nejnižší, chtěli jsme třeba, aby byl pozemek blízko upravovaných běžeckých stop. Postupně jsme poznali pěkný kus Orlických hor. Jednou jsem odpověděla na inzerát v Sedloňově a ozval se mi makléř, že by nám mohl ukázat i jiné pozemky, než které jsou na internetu. Jednalo se tzv. neveřejné nabídky. Za půlden jsme s ním objeli asi 10 pozemků a nakonec jsme si jeden vybrali. „Náš“ pozemek byl čerstvě určen k zastavění novým územním plánem obce Deštné. Prodával se i přes inzerát, ale my jsme aspoň získali jistotu, že lepší pozemek tehdy neseženeme.

V současné době je hledání vhodného pozemku v Orlických horách složitější než před 6-7 lety. Nabídka je omezená, majitelé nemají potřebu pozemky prodávat nebo chtějí vysokou částku. Ceny pozemků stále mírně stoupají. Zkušený realitní makléř, který zná místní podmínky, může být tou správnou osobou, na kterou se obrátit. Další možností je kontaktovat přímo obec.

Jedna z prvních návštěv na pozemku proběhla v zimě roku 2012.

Pohled ze stejného místa o pár měsíců později.

Topení v roubence 2 – čištění kamen a komínu

Zima už klepe na dveře a je nejvyšší čas připravit se na další topnou sezonu. V roubence máme kachlová kamna napojená do klasického třívrstvého komínu. A právě o nezbytném čištění a kontrole komínu a kamen bude dnešní článek. Pokud chcete podrobněji znát systém vytápění roubenky, přečtěte si první článek o topení.

Čištění kamen

Uvnitř kamen je zabudována krbová vložka s teplovodním výměníkem. Výměník si můžete představit jako plechovou krabici se soustavou trubek, kterými procházejí spaliny. Přes teplosměnnou plochu trubek je teplo předáváno do topné vody. Trubky výměníku se při proudění spalin zanáší dehtem a je potřeba je pravidelně čistit.

Prvním předpokladem správné údržby výměníku je mít k němu dobrý přístup. Z tohoto důvodu jsme si na přední straně krbové obestavby nechali udělat velká revizní dvířka. Dvířka mají šamotovou výplň v plechovém rámečku. Povrch dvířek je opatřen bílou kamnářskou omítkou, takže nepůsobí nijak nápadně. Na obrázku vidíte sundaná revizní dvířka a za nimi odkrytý výměník. Trubky výměníku jsou schované za ocelovými deflektory, které je třeba vyjmout. Špinavá práce začíná…

Čištění probíhá ocelovým kartáčem. Je potřeba nepočínat si moc urputně, jinak budete mít vše v několikametrovém okruhu kolem kamen pokryté tenkou vrstvou sazí.

Vysmýčit dokonale kamna neznamená jen vybrat popel z topeniště. Výměník se má podle výrobce čistit jednou za měsíc. My topíme hlavně o víkendech, a tak jej čistíme vždy po sezóně. Většinou z něj vymeteme tak třetinu kýble sazí.

Čištění komínu

Z kamen proudí spaliny do nerezového kouřovodu a dál do komínu. Máme klasický třívrstvý komín Eko Universal od firmy Eko komíny. Betonová tvárnice má uvnitř šamotovou trubku potřebného průměru (v našem případě 20cm) obalenou tepelnou izolací. Jednotlivé tvárnice se staví na sebe do potřebné výšky. Nad střechou se přidá opláštění imitující cihelné zdivo, ukončující deska a nerezová stříška.

Komíny u topidel na pevná paliva (tj. na dřevo, brikety apod.) do výkonu 50 kW se musí při sezónním provozu čistit minimálně 2x ročně. Čištění provádí kominík nebo majitel svépomocí. Manžel si na to pořídil ocelovou štětku s plastovými ohebnými tyčemi, které se dají napojovat.

Čištění se provádí shora, takže je nutné mít bezpečný přístup na střechu nejlépe hned vedle komínu. Saze se vybírají dole vybíracím otvorem.

Jak často se čistí a kontroluje komín

Údržba komínů se řídí vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pro nejčastější typ topidla na tuhá paliva do výkonu 50kW platí povinnost čištění 3x ročně (2x při sezónním provozu) a kontrola kominíkem 1x ročně. U staveb pro rodinnou rekreaci platí čištění minimálně 1x ročně a kontrola jednou za dva roky. Revize komínu se provádí pouze před zapojením topidla do provozu (např. v novostavbě), při výměně topidla za jiné, při stavebních úpravách apod.

Co hrozí, pokud nebudete komín pravidelně čistit a kontrolovat? Především se bude postupně zanášet, špatně potáhne a časem může dojít ke vznícení sazí. Hořící dehet vyvine vyšší teplotu než mají běžné spaliny a komín nebo topidlo se může žárem poškodit (nejčastěji prasknout). Pokud zanedbaný komín způsobí požár, pojišťovna vám bude krátit plnění. Navíc se vystavujete riziku pokuty od hasičů, kteří kontrolují zejména objekty přístupné veřejnosti. V roce 2017 způsobily nevyhovující komíny 1028 požárů (zdroj: HZS ČR).